Om katekesen

Hva kjennetegner Den gode hyrde-katekesen?

Målet for denne katekesen er å hjelpe barna til selv å komme nærmere Gud.

Barna får nærme seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av håndlaget materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe.

Barna får så velge å arbeide videre med materiellet og innholdet på forskjellige måter under kateketenes veiledning.

Jesus som Den gode hyrde og vårt møte med ham i eukaristien har en særstilling i katekesen. Erfaringene som barna gjør i atriet forbereder dem til dypere deltakelse i det liturgiske livet.

Atriet

Rommet der katekesen foregår, kaller vi atriet. Dette er et rom som er spesielt tilrettelagt for barna og deres møte med Gud. Her vil vi gi dem plass, tid og ro til å vokse i sitt forhold til Gud.

Bønnen har en helt sentral plass i katekesen, og et hjørne av atriet er viet spesielt til bønnested. Her samles vi blant annet til liturgisk bønn og song, ofte ledet av barna selv.

Atriet er preget av en god ro der barna arbeider alene eller i samarbeid med andre, avhengig av alder og deres valg av arbeid.
Barna møtes regelmessig, helst hver uke, og samlingen varer i ca 2 timer.

Historien bak katekesen

Den italienske, katolske bibelforskeren Sophia Cavalletti  utarbeidet Den gode hyrde – katekesen (DGHK) i samarbeid med Montesorri-lærer Gianna Gobbi da de sammen startet å undervise barn i Kirkens tro i 1954 i Roma. Katekesen er bygget opp på Maria Montessorris pedagogiske metode. Hun var selv katolsk. Katekesen ble i utgangspunktet utarbeidet for barn fra 3-12 år, men nylig er den blitt utviklet videre også for 0-3 år.

Katekesen gir en veldig god forberedelse til mottakelse av disse sakramentene:Skriftemålet, kommunion og fermingen (konfirmasjonen).

Katekesen er i dag spredt omkring i mange land i hele verden. Mor Teresa-søstrene over hele verden driver også med denne katekesen. I St Paul menighet startet denne katekesen høsten 2012 i samarbeid med Mor Teresa-søstrene.

Mer informasjon om Den gode hyrde katekese :www.cgsusa.org


Katekesesamlingen

Barna møter i grupper annenhver uke, og samlingen varer i ca 2 timer.

På gruppene er det vanligvis 10-15 barn.

Bildene over er fra atriet i St Paul menighet i Nylandsveien 26