Steder

Oversikt over menigheter i Den Katolske Kirke i Norge som har Den Gode Hyrde – Katekese:

  • St Paul menighet i Bergen. Atrium nivå 1 i Mariparken nylandsveien 26 og Atrium nivå 2 og nivå 3 på Marias Minde, nylandsveien 31. Kontakt: Reidun Jofrid Kleppestrand, katekesekoordinator, katekese.bergen@katolsk.no, tlf 55 21 59 56 / 408 85 489
  • St Laurentius i Drammen.